VOLTEC ElektroAutomatyka |2009-2020

Dzięki własnej minikoparce oraz sprzęcie do jej transportu jesteśmy w pałni elastyczni.

Oferujemy wykopy do głębokości 2,56m pod wszelkiego radzaju przyłącza i sieci.

Dodatkowo dzięki hydraulicznej łyżce skarpowej oferujemy usługi związane z niwelacją terenu oraz profilowaniem nasypów.

 

Wykonujemy prace ziemne i różnego rodzaju wykopy:

• wykopy pod fundamenty i ogrodzenia,

• wykopy pod przyłącza wodne, elektryczne i gazowe,

• wykopy pod kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe,

• wykopy pod oczka wodne, baseny, kanały i rowy melioracyjne,

• równanie, niwelacje i skarpowanie terenu,

 

Prace kablowe

 

Oferujemy wykonawstwo w zakresie przyłączy oraz

sieci kablowych w tym oświetlenia ulicznego i drogowego.

USŁUGI MINIKOPARKĄ